Do políčka zadejte slovo, které chcete rýmovat:


Rým na slovo

Sterna


Sterna

sesterna, cisterna, autocisterna

erna

černa, herna, taverna, moderna, lucerna, inferna, kaverna, pazderna, postmoderna

na

na, ona, dna, žena, zóna, věna, vína, tána, sna, tuna, vlna, vina, sena, vana, rýna, rána, runa, pěna, plna, měna, nána, mina, nona, mana, okna, lůna, lína, léna, luna, lina, lana, kuna, dána, ibna, duna, hana, kina, fena, cena, bona, ťiena, člena, špína, špona, česna, další rýmy

terna

terna, interna, kominterna

rna

zrna, urna, srna, věrna, torna, varna, porna, parna, obrna, storna, udírna, skvrna, skarna, sběrna, patrna, kudrna, cizrna, čuňárna, česárna, čekárna, účtárna, nevěrna, vážírna, čítárna, žíhárna, trhárna, továrna, sklárna, vodárna, vinárna, tavírna, sýrárna, syčárna, vazárna, sušárna, sazárna, subzrna, rybárna, písárna, pisárna, pekárna, plnírna, papírna, octárna, měnírna, mísírna, další rýmy

Sterna

sesterna, cisterna, autocisterna

terna

terna, interna, kominterna

erna

černa, herna, taverna, moderna, lucerna, inferna, kaverna, pazderna, postmoderna

rna

zrna, urna, srna, věrna, torna, varna, porna, parna, obrna, storna, udírna, skvrna, skarna, sběrna, patrna, kudrna, cizrna, čuňárna, česárna, čekárna, účtárna, nevěrna, vážírna, čítárna, žíhárna, trhárna, továrna, sklárna, vodárna, vinárna, tavírna, sýrárna, syčárna, vazárna, sušárna, sazárna, subzrna, rybárna, písárna, pisárna, pekárna, plnírna, papírna, octárna, měnírna, mísírna, další rýmy

na

na, ona, dna, žena, zóna, věna, vína, tána, sna, tuna, vlna, vina, sena, vana, rýna, rána, runa, pěna, plna, měna, nána, mina, nona, mana, okna, lůna, lína, léna, luna, lina, lana, kuna, dána, ibna, duna, hana, kina, fena, cena, bona, ťiena, člena, špína, špona, česna, další rýmy
Naposledy hledáno:

banksternachloubahvízdotemaďarskozrzkopoučkaokrádejkamenickýadiabatami